• Αντιπροσωπεύουμε και διανέμουμε κατά αποκλειστικότητα για την ελληνική αγορά ευρωπαϊκούς, επώνυμους οίκους προϊόντων εσωτερικής διακόσμησης.
  • Επιλέγουμε με αυστηρά αισθητικά και ποιοτικά κριτήρια τον κάθε έναν από αυτούς.
  • Μπορούμε να καλύπτουμε πολλές και διαφορετικές απαιτήσεις και ιδιαίτερες ζητήσεις αφού ο κάθε οίκος καλύπτει συγκεκριμένες και διαφορετικές ανάγκες εντός της συλλογής μας.